BLOG - Promovaní inženýři

| 19.5.2011

 

Byl jednou jeden ing.Tomáš Pech. A ten nelenil a šel na služebnu policie v Praze

- Podolí podat trestní oznámení na pana Hámu, že se plně nevěnuje řízení

motorového vozidla v pořadu Taxík. A dožadoval se jeho potrestání. To samé učinil

písemně ing. Jan Bártík z Brna, a tak si Policie ČR musela v televizi vyzvednout

DVD s pořady „Taxík“, prozkoumat je a přeposlat na Magistrát Hl.m.Prahy a ti

zase pozvali mě. Dnes mi bylo odebráno pět bodů, zaplatil jsem pokutu, a to za dva

přestupky: v jednom třívteřinovém rozloučení s diváky jsem nebyl připoután

a rozjel jsem se a v jiném díle Taxíku jsem na křižovatce řekl dvě slova do

mobilu a taktéž jsem uvedl vozidlo do chodu. Ano, já postup správních orgánů

chápu a nic jim nevyčítám. Zákon je zákon. Proč to ale píšu?

Chtěl bych touto cestou poděkovat oběma inženýrům za to, že se v dnešní

uspěchané době najdou lidé, kterým není lhostejné, co se okolo nich děje. Že

mají tu vůli jet do Podolí a nahlásit, že na vozovkách naší Alma Mater není

bezpečno. Budiž nám konání obou statečných Inženýrů příkladem. Dívejme

se kolem sebe, pišme dopisy a choďme na služebny. Vždyť ti „moji" inžové tu

nebudou věčně a kdo potom bude tuto možná trošku nevděčnou, ale potřebnou,

přátelé, potřebnou úlohu vykonávat? Já například dojedu zítra na služebnu do Holešovic

podat trestní oznámení na Toma Cruise, protože to, jak on tady tehdy

jezdil v Mission Imposible, to nemělo obdoby…

 

zpět