Slepá kolej

Krajina ubíhá, můj vlak ve stanici stojí
Koukám se z okna, ticho rány hojí
Rána pak rány rozjitří
Z dneška je zítřek, ze včera pozítří
Další vlaky k cíli už dávno jedou
Rozjet ten můj stejně nedovedou
Kouř z komínů mě štípá do očí
Ty už jsi v jiným vlaku průvodčí
Už jsem tu vypil plno piv a lim
Snědl sto párků, prospal plno zim
Čekám tu na tebe a nahýňám sa z oken
Možná to ukončím jedním mocným lokem
Pražce nám vyhrávaly: vap tap tydyp tam
A já se těšil, až ti ze mně kousnout dám
Voňavý svačiny – oba dva bez viny
A vlak nás vezl… k nám
To kupé zeje prázdnotou a smrdí nadějí
Že nezůstanu sám - sám na slepý koleji
A že to nádraží se nezbourá, ale opraví
A ten vlak jednou někdo někam vypraví
Soused pak povídá a vidím, že se bojí
Šeptem mi prozradí, proč tu ten vlak stojí
A já se léta ptal, proč je to a čím?
A ty spíš s výpravčím